ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ασφαλής και εύκολη περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας!

Συνιστούμε στους χρήστες της ιστοσελίδας μας να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας μας, καθώς και να λάβουν πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Οι Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν όλο το περιεχόμενο που υπάρχει υπό το όνομα τομέα thinkink.com.gr, καθώς και κάθε επικοινωνία που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. Αν διαφωνείτε με κάποιον από αυτούς, οφείλεται να διακόψετε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

1. Γενικά

Το thinkink.com.gr αποτελεί online κατάστημα που διαθέτει χαρτικά, είδη γραφής, είδη γραφείου, είδη εκτυπωτικών μέσων και γενικότερα είδη οργάνωσης γραφείου καθώς και είδη εταιρικής ταυτότητας ενός χώρου. Το thinkink.com.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης «ΦΛΩΡΟΚΑΠΗ Α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ» με έδρα επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 12 & Βασιλέως Ηρακλείου 13 στη Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54 624, με Α.Φ.Μ. 102106801 (Α΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης), με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 042266006000 και με στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: 2310 27 28 11, e-mail: info@thinkink.com.gr και fax: 2316 00 75 19. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς κάθε συναλλαγή σας μαζί μας διέπεται από αυτούς. Κάθε χρήση των υπηρεσιών του thinkink.com.gr σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Το thinkink.com.gr έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει του παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Το thinkink.com.gr τηρεί τους σχετικούς κώδικες συμπεριφοράς (άρ. 3β παρ. 1 περ. ιδ’ και άρ. 9α περ. δ΄ π.δ. 5338/2018) και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (π.δ. 10/2017 Κώδικας καταναλωτικής δεοντολογίας)

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες και τιμές προϊόντων

Το thinkink.com.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην ηλεκτρονική του ιστοσελίδα, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με το thinkink.com.gr και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει, με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, καθώς και για λάθη που έγιναν εκ σφάλματος, εκ παραδρομής ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικών βλαβών. Το thinkin.com.gr οφείλει να διορθώσει το συντομότερο δυνατό τα παραπάνω λάθη, εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή του. Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος. Οι τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών του thinkink.com.gr, καθώς και η φύση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε.

3. Περιορισμός ευθύνης

Το thinkink.com.gr εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν τεχνικά προβλήματα της ιστοσελίδας. Το thinkink.com.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, όπως μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του.

4. Υποχρεώσεις καταναλωτών

Οι καταναλωτές αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το thinkink.com.gr για δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με οποιοδήποτε φυσικό, ψηφιακό ή άλλο μέσο περιεχομένου που είναι παράνομο, προσβλητικό, βλαβερό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή ενοχλητικό, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη, ή αποτελεί εσωτερική ή εμπιστευτική πληροφορία. Επίσης, οι καταναλωτές αποδέχονται πως δεν θα χρησιμοποιούν εργαλεία, τεχνικές ή άλλες μεθόδους που περιέχουν ιούς λογισμικού ή αρχεία ή προγράμματα ή τεχνικές με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή, την παρεμπόδιση λειτουργίας ή την παροχή πρόσβασης σε σελίδες που αφορούν μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες ή σε σελίδες και συστήματα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή γενικότερα σε λογισμικό ή υλικό υπολογιστών. Οι καταναλωτές αποδέχονται πως το thinkink.com.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτους που ενεργούν εν αντιθέσει των παραπάνω.

5. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του thinkink.com.gr είναι διαθέσιμα, εκτός εάν αναγράφεται δίπλα στο προϊόν η λέξη «εξαντλημένο» ή «εξαντλήθηκε». Επίσης, υπάρχει σχετική ενημέρωση κι όταν το προϊόν βρίσκεται σε χαμηλό απόθεμα.

6. Τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης

Για την παραγγελία ενός ή περισσότερων προϊόντων ο καταναλωτής επιλέγει από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετεί στο καλάθι αγορών. Επιλέγει από το καλάθι αγορών τα προϊόντα που επιθυμεί τελικά να παραγγείλει. Συμπληρώνει τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας. Επιθεωρεί τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεται του γενικούς όρους των συναλλαγών και δίνει την τελική εντολή παραγγελίας.

7. Σύναψη σύμβασης από απόσταση

Με την ολοκλήρωση της αγοράς και την τελική εντολή παραγγελίας συνάπτεται μεταξύ του thinkink.com.gr και του καταναλωτή σύμβαση πώλησης από απόσταση, δυνάμει της οποίας το thinkink.com.gr ως προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα και να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα. Με την σύναψη της σύμβαση το thinkink.com.gr θα αποστείλει στον καταναλωτή αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα. Η σύμβαση μπορεί να συναφθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση (άρ. 3ε π.δ. 5338/2018, Τμήμα Α΄ του Παραρτήματος του π.δ. 5338/2018). Η προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά την φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση πολλών προϊόντων παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία αλλά χωριστά παραδιδόμενων, η προθεσμία των 14 ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης άρχεται από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, η προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου. Σε περίπτωση σύμβασης τακτικής παράδοσης προϊόντων σε καθορισμένη χρονική περίοδο, η προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά την φυσική κατοχή του πρώτου προϊόντος.

9. Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε με την συμπλήρωση του υποδείγματος εντύπου υπαναχώρησης (Τμήμα Β του παραρτήματος του π.δ. 5338/2018) είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, τα οποία μπορούν να έρθουν σε γνώση μας είτε με ενημέρωσή μας στο info@thinkink.com.gr ή στην διεύθυνση Ίωνος Δραγούμη 12 & Βασιλέως Ηρακλείου 13 Θεσσαλονίκη ή στο τηλέφωνο 2310 27 28 11 ή στο fax 2316 00 75 19 είτε να συμπληρωθούν και να υποβληθούν ηλεκτρονικά, οπότε το thinkink.com.gr θα κοινοποιήσει αμελλητί στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής της υπαναχώρησης πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Ο καταναλωτής έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας των 14 ημερών, μόνο εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή πριν από την λήξη της προθεσμίας (άρ. 3ζ παρ. 2 π.δ. 5338/2018). Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης έχει ως αποτέλεσμα των τερματισμό των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών για εκτέλεση της εξ αποστάσεως συναφθείσας σύμβασης.

10. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Σε περίπτωση νόμιμης και εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή, το thinkink.com.gr έχει υποχρέωση να επιστρέψει κάθε σχετική πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των, κατά περίπτωση, δαπανών παράδοσης, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Το thinkink.com.gr προβαίνει στην επιστροφή των σχετικών χρημάτων με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής δεν θα επιβαρυνθεί με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, το thinkink.com.gr δεν επιστρέφει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει το thinkink.com.gr. Τέλος, το thinkink.com.gr μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα (άρ. 3θ παρ. 3 π.δ. 5338/2018).

11. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης

Σε περίπτωση νόμιμης και εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στο thinkink.com.gr την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός εάν το thinkink.com.gr έχει προσφερθεί να παραλάβει το ίδιο τα προϊόντα (άρ. 3ι π.δ. 5338/2018). Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, εκτός εάν το thinkink.com.gr έχει συμφωνήσει να επιβαρυνθεί το ίδιο με το εν λόγω κόστος. Επίσης, ο καταναλωτής βαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής των προϊόντων, μόνο εάν τα προϊόντα από τη φύση τους δεν μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να επιστραφούν ταχυδρομικώς (άρ. 3β περ. θ΄ π.δ. 5338/2018). Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των προϊόντων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους.

12. Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από τον καταναλωτή

Όταν το thinkink.com.gr δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει τα προϊόντα εντός των αναφερθέντων στους τρόπους αποστολής προθεσμιών, ο καταναλωτής πρέπει να του ζητήσει να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός επιπλεόν προθεσμίας ανάλογης των περιστάσεων. Εάν το thinkink.com.gr δεν παραδώσει τα προϊόντα εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση (άρ. 4β παρ. 2 εδ. α΄ π.δ. 5338/2018). Ωστόσο, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αμέσως, εάν το thinkink.com.gr έχει αρνηθεί να παραδώσει τα προϊόντα ή εάν η παράδοση των προϊόντων εντός της συμφωνημένης προθεσμίας είναι σημαντική, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων που περιέβαλαν τη σύναψη της σύμβασης, ή εάν ο καταναλωτής έχει ενημερώσει το thinkink.com.gr, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ότι η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία (άρ. 4β παρ. 2 εδ. β΄ π.δ. 5338/2018). Μόλις καταγγελθεί η σύμβαση, το thinkink.com.gr οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που πληρώθηκε βάσει της σύμβασης.

13. Μετάθεση κινδύνου

Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Ωστόσο, εάν ο καταναλωτής έχει δώσει εντολή στον μεταφορέα να μεταφέρει τα προϊόντα και δεδομένου ότι η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρεται από το thinkink.com.gr, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα (άρ. 4δ π.δ. 5338/2018).

14. Τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση

Εφόσον πρόκειται για προϊόντα που κατά την φύση και τον προορισμό τους είναι επιδεκτικά συντήρησης και επισκευής, το thinkink.com.gr εξασφαλίζει στους καταναλωτές διαρκών καταναλωτικών προϊόντων τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από την παράδοσή τους (άρ. 3β παρ. 1 περ. ιγ΄ και άρ. 5β παρ. 2 π.δ. 5338/2018).

15. Νόμιμη εγγύηση

Το thinkink.com.gr ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων (άρ. 5 π.δ. 5338/2018 και άρ. 534επ. Αστικού Κώδικα). Εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο συμβατό για την φύση και τον προορισμό του, η νόμιμη εγγύηση διαρκεί 2 έτη (άρ. 540 εδ. β΄ σε συνδυασμό με το άρ. 554 του Αστικού Κώδικα).

16. Εμπορική εγγύηση

Εμπορική εγγύηση δεν παρέχεται και σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα δικαιώματα του καταναλωτή από τη διετή νόμιμη εγγύηση.

17. Δυνατότητα φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών και δικαίωμα καταγγελίας

Σε περίπτωση καταναλωτικής διαφοράς μεταξύ του thinkink.com.gr και του καταναλωτή, κάθε καταναλωτής έχει την δυνατότητα να προσφύγει με αίτησή του ενώπιον της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές (άρ. 11 παρ. 1 και 6 π.δ. 5338/2018). Αρμόδια είναι η επιτροπή του νομού, όπου εκτελέστηκε ή συμφωνήθηκε να εκτελεστεί η παροχή του προμηθευτή στον καταναλωτή (άρ. 11 παρ. 5 π.δ. 5338/2018). Επίσης, κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή (άρ. 13β π.δ. 5338/2018).

18. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς και κάθε, εν γένει, διαφορά, που ανακύπτει από την χρήση της ιστοσελίδας του thinkink.com.gr ή που αφορά στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ υπόλοιπων διατάξεων. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης από μέρους του thinkink.com.gr συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης τυχόν ανακύψει μεταξύ του thinkink.com.gr και του καταναλωτή είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το thinkink.com.gr έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από την χρήση της ιστοσελίδας του ή την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων Χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ο καταναλωτής εντοπίσει κάποιο προβληματικό από νομικής ή ηθικής στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα το thinkink.com.gr στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@thinkink.com.gr .

Το Καλάθι μου
Είδατε Πρόσφατα
Σύγκρινε τα Προϊόντα (0 Προϊόντα)
Σύγκρινε το Προϊόν
Σύγκρινε το Προϊόν
Σύγκρινε το Προϊόν
Σύγκρινε το Προϊόν
Κατηγορίες